Szerzyć miłość dla Najwyższej Miłości

Impresja filmowa w języku ukraińskim prezentująca życie wspólnoty sióstr terezjanek w Berdyczowie. Filmik odsłania codzienność sióstr, świadectwo ich powołania, życie modlitewne i relację z Bogiem, która staje się źródłem owocnego wykonywania zadań apostolskich oraz świadczeniu o małej drodze św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Dom zakonny pw. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

Siostry podjęły pracę apostolską na Wschodzie w Berdyczowie w 1992 r. Najpierw na kilka miesięcy wyjechała jedna z sióstr. W lipcu 1992 r. zostały posłane do pracy dwie siostry, które przez dziesięć miesięcy mieszkały u Państwa Terepów, gdyż nie posiadały własnego mieszkania. 8 grudnia 1992 r. przełożona generalna s. Cherubina Radzewicz wydała Dekret erekcyjny nowego domu Zgromadzenia w Berdyczowie.

W marcu 1993 r. Zgromadzenie zakupiło mieszkanie M-3 w bloku, przy ul. Sobornej 20/52. Siostry dokonały niezbędnych remontów i przystosowania mieszkania do prowadzenia życia zakonnego i działalności apostolskiej. W maju 1993 r. przeprowadziły się do tego mieszkania. W maju 2008 r. rozpoczęto budowę domu zakonnego przy ul. Wołodarskiego 34 A, a w lutym 2012 r. już zamieszkały w nim siostry.

W grudniu 2012 r. został erygowany dom zakonny pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Berdyczowie przy ul. Wołodarskiego 34A (obecna nazwa ul. Kozacka).

Aktualnie pracuje w Berdyczowie pięć sióstr: zakrystianka, organistka, katechetki, wychowawczyni i nauczyciel języka polskiego w Świetlicy parafialnej. Ponadto jedna z sióstr pracuje w szkole jako nauczyciel etyki chrześcijańskiej i bibliotekarka.

Kontakt

Berdyczów

Dom pw. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

Diecezja Żytomierska
ul. Kozacka 34A
13321 Berdyczów
Żytomierska obł.
Ukraina

+ 380 414 354 291 kontakt@berdychiv.terezianki.org www.berdychiv.terezianki.org

ul. Kozacka 34A 13321 Berdyczów, Ukraina